FYND Task Force Team Members (T.F.T.M)

1. Gul Naaz Khan
2. Sanam Abro
3. Bushra Shaikh
4. Manishah
5. Komal
6. Madan Lal Sotahar
7. Amjad Hussain Jagirani
8. Saddam Pathan
9. Jawaid Ahmed Shaikh
10. Shabeer Maghwar
11. Javeed Soomro
12. Pirbhu Lal
13. Syed Tariq Shah
14. Sajid Mangi
15. Naresh Kumar
16. Azher Abbasi
17. Saqib Soomro
18. Sanullah Rustamani
19. Saddam Hussain Solangi
20. Abida Parveen Awan
21. Sakina Baloch
22. Arsalan Mehdi